MONUMENTEN WACHT

Hollandiában 1973-ban magánkezdeményezésre megindult Monumentenwacht (Műemlékőr – Magyarországi program), mely a megelőzésre alapozva kívánja támogatni a műemlékekben rejlő értékek megőrzését, ingatlanok fenntartását. A program alapvető célja olyan szemlélet és működési modell megvalósítása, ami hozzásegíti a műemlék-tulajdonosokat ahhoz, hogy jó gazdaként elkerülhessék a váratlan kiadásokat és hirtelen leromlást ingatlanjaikban.forrás: http://www.monumentenwacht-zh.nl/

Mi is ez a Műemlékőr koncepció? Nem más, mint egy szolgáltatás, ami rendszeres állapotfelvétellel és megelőző tanácsadással segíti a műemlék tulajdonosokat, hogy lehetőség szerint még korai fázisban, kis költséggel meg tudják őrizni az épületeik állagát.

Előfizetés a műemlék-tulajdonosok/-kezelői számára egy biztosíték arra, hogy az épület műszaki állapota rendszeresen, pontosan és szakszerűen ellenőrizve legyen. (Az előfizetés díja – épület/ év, Műszaki vizsgálat – alkalom/ jelentés,  Sürgősségi ellenőrzés – épület/alkalom,  Anyagköltség: külön felszámolásra kerülnek.)

A MonWacht nem karbantartó cég, hanem a megelőzést szolgáló nonprofit monitoring alapítványok föderális szervezete. Vannak a tartományi alapítványok, s a szövetségük, ők a fenntartó szervezet, (eszmei és anyagi) támogatókkal a hátukban (mint pl. a Holland Királynő). A terepmunkát végzők teljes munkaidőben, illetve félmunkaidőben foglalkoztatott felső és középszintű műszaki , ill. más jellegű végzettséggel rendelkező szakértők (nem egy közöttük más területről érkezett, s átképzett!).

Az alapítványok és a szövetség tagjai társadalmi munkában végzik ezt a munkát, ők nem alkalmazottak. De ők már egy 42 éve működő szervezet. Alulról szerveződve hozták létre olyan építész, műszaki emberek (ketten hárman, 1973-ban) akik hittek benne, hogy jobb a megelőzés – és olcsóbb! Ők önkéntes munkával fogtak neki a bizalomépítő, meggyőző, s a tulajdonost segítő, a házak állapotát javító tevékenységnek.

Egy évtized múltán létrejött a szervezeti háló, s ezrével ellenőrizték az értékes műemlék épületeket, s járultak hozzá állapotuk fokozatos javulásához, a tulajdonosok, s a politikusok megelégedésére. Mára nem tudom, hány embert foglalkoztatnak a 11 tartomány alapítványai tartományonként több munkacsoportban, most már átalánydíjas renszerben, úgy hogy a tulajdonosok az alapítványok tagjai lettek.

Fénykoruk a 90-enes évek, s az ezredforduló körüli évek voltak, 2002-03 óta több problémával kellett megkűzdjenek, de a 2008. évi válság idején stratégiát váltottak, hogy erősítsék a tevékenységüket. Az első évtizedet követően már csak a helyben, gyorsan elvégezhető pl. palacserét, vagy visszaerősítést, csatornatisztítást, kisebb hibák javítását végzik el. Fő tevékenységük a monitoring felmérések, majd a rendszeres jelentéskészítés, tanácsadás!!! Nem a felújítás. Mindazt amire felhívják a tulajdonos figyelmét, azokat a javításokat, felújítási munkálatokat szakiparosok, szakipari cégek végzik el, felügyeletükkel.

Mára több mint 20 ezer épületet wachtolnak, a hollandiai műemlékek több mint egyharmadát.

Hatások / hasznok az előfizetőknek:

  • Minden egyes szemléről jelentés készül,  amit a műemlék-tulajdonos/-kezelője kézhez kap.
  • A jelentés tartalmazza a javításhoz szükséges szakvéleményt (űrlapok, alaprajz, fotódokumentáció). Az űrlapok (épület adatai, épület egyes részeink leírása és karbantartási naplója, épülethez tartozó tárgyak, műalkotások leírása és karbantartási naplója) magukba foglalnák a részlete leírások mellet, a teendők sürgősségét, időbeli tervezését, várható költségeit és javítási tanácsokkal látnák el a műemlék-tulajdonosokat/-kezelőit.
  • Apróbb hibák javításának elvégzése: pl. elmozdult tetőcserép helyretétele, eldugult csatorna tisztítása stb.
  • Az ellenőrzések során elkészült jelentéseket fel lehet használni pályázatokhoz, helyreállítási tervek elkészítéséhez.