lehetőségek

“Legyen minden gondosan gondozva”

„Szeretném megérni, hogy kicsiny-kis portámat olyan rendben lássam, ahogyan én azt elgondoltam magamnak. Legyenek a földek egy tagban, gyümölcsfáim termők, pajtám tele, méhesem népes… Legyen minden gondosan gondozva, tisztán művelve, rendben tartva. Szép legyen és gyönyörű a szemnek is, és azt szeretném, hogy gazdaságom, melynek minden rögét magam szereztem, minden fűjét-fáját magam ültettem, minden épületét magam építettem, így szálljon az én maradékaimra.”(Kós Károly: Bevezetés a Testamentum és Agrikultura című kézirathoz, 1915)
Kós Károly: Varjúvár, a saját sztánai házához készült rajz

LEHETŐSÉGEK a 23. órában

„A múlt szellemi üzenetét hordozó monumentális alkotások a népek évszázados hagyományainak élő tanúi a jelenkor számára. Az emberiség ezeket az alkotásokat közös örökségnek tekinti és egyetemlegesen felelősnek vallja magát védelmükért a jövő generációi előtt, amelyeknek hitelességük teljes gazdagságában kell ezeket az emlékeket átadnia.” Így kezdődik a Velencei Charta (1964), a Nemzetközi Kongresszus által megfogalmazott, a műemlékek és műemlék helyszínek konzerválására és restaurálására tett ajánlása.

Mert ahhoz, hogy át tudjuk adni a jövő generációjának épített örökségünket, elsősorban meg kell ismernünk azt. Mert minden műemlék egy-egy oldal, mert minden elvesztett műemlék egy-egy kitépett lap történelmünk könyvében. Az átadás hitelesség elvének be nem tartása saját történelmünk meghamisítása.

GYORSBEAVATKOZÁS(1)

A gyorsbeavatkozásra kerül sor, ha egy jól meghatározott okokból az épületállomány bizonyos részének szilárdsága és stabilitása megkérdőjelezhető. Az okozott károk lehetnek természeti (földrengések, árvizek, szélviharok, földscsuszamlások) vagy társadalmi katasztrófák (karbantartás krónikus hiánya).

A gyorsbeavatkozási munkálatokat (illetve a vonatkozó dokumentációt), az építkezési engedély kibocsátása mellett, a szakhatóságok engedélyezik. Az érvényes rendelkezések értelmében, az építési engedély kibocsátásához szükségesek a Megyei Építésfelügyelőség, illetve a Megyei Művelődési, Kultusz és Nemzeti Kulturális örökségi Igazgatóságok részéről jóváhagyás. Az engedély gyorsított eljárással adják ki, lehetővé téve a kivitelezési dokumentáció elkészítését párhozamosan a gyorsbeavatkozások kivitelezésével vagy azután.

PÁLYÁZÁS(2)

B kategóriás műemlék épület tulajdonosai pályázhatnak felújításra a 41-322L-es intézkedés alapján, a Leader program keretén belül létrejött egyesületeknél. A vidéki térségek településein az alapszolgáltatások elérhetőségének javítása mellett, egyik célkitűzése a programnak a vidéki térségek településképének és környezetének javítása, ezen belül az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása.

Pályázhatnak adminisztratív-területi egységek jogi képviselői (önkormányzatok), interkommunitáris fejlesztései egyesületek, nem kormányzati szervezetek, kulturális és egyházi intézmények, olyan fizikai és jogi személyek, amelyek a kulturális/ természeti örökség tulajdonosai vagy kezelői.

Elszámolható beruházás- és költségtípusok a kulturális örökség részét képező B kategóriás műemlékek (középületek, templomok, kúriák, kastélyok, lakóházak stb.) restaurálása és megőrzése. A támogatás intenzitása 100% a közhasznú, non-profit projektek, 70% a nyereséget termelő projektek esetében.

További pályázási lehetőgések: Megyei Tanács, Helyi Tanács, Bethlen alap, Communitas alapítvány, Kulturális Minisztérium, Püspökségek stb.

HASZNOSÍTÁS(3)

Elsősorban az önkormányzatoknál kell a műemlékek színvonalas fenntartásának és az újabb kulturális célú helyreállításoknak a feltételeit megteremteni.

Az önkormányzatoknál az épített környezet értékeinek számbavétele, a megőrzésükre és a velük való felelős gazdálkodásra való igény felkeltése és ébren tartása az alapvető feladat, mégpedig nem csupán a döntéshozók, de az egész lakosság körében. E téren az önkormányzati vezetők, a szakemberek, az öntevékeny műemlékbarátok és városvédők egyaránt sokat tehetnek. A folyamat idővel önmagát erősítővé válik, az igényesebb környezet ugyanis maga is nagyobb igényességre nevel.

Fontos, hogy a feltárt értékek kellő súllyal szerepeljenek a kiindulási feltételek között a fejlesztési célkitűzések, településrendezési szándékok megfogalmazásakor. Egy új közintézményi beru­házásról való döntés előtt mindig célszerű megvizsgálni, hogy van-e a célra alkalmas műemlék vagy más értékes meglévő épület. Ennek felhasználásával ugyanis az új beruházásra biztosított forrás az eredeti cél elérésén kívül egyben a meglévő értékek védelmét is szolgálja.

+ ÁLLAGMEGŐRZÉS/ KARBANTARTÁS (4)

Műemlék tulajdonosoknak a nem védett ingatlanokra is fennálló fenntartási, jó karbantartási kötelezettség érvényes. Ezekhez csatlakozik a „méltó” használat kötelezettsége. A műemlékeket folyamatosan gondozni kell, ezzel tudjuk értékeit legjobban megóvni.

+ Műemlék tulajdonosok számára biztosított KEDVEZMÉNYEK(5)

  • az állam biztosítja a szakhatóságokon vagy a helyi önkormányzatokon keresztül az ingyenes szakmai tanácsadást
  • kérésre, kellő indokoltság mellett az állam anyagi támogatásban részesíti a műemlék tulajdonosokat
  • ha a műemléket lakásként használja a tulajdonos akkor az épület és az alatta levő terület adómentességet élvez
  • a műemlék tulajdonosok mentesek az építkezési engedélyek illetéke alól
  • a műemlékövezetekben történő beavatkozások építkezési engedély illetékének kifizetésénél 50% kedvezmény jár
  • kamatmentes vagy csökkentett kamatú banki kölcsönök megítélése